| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/225/10 Rady Gminy w Skórcu

z dnia 17 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art. 10 ust.2 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591 z   poźn.zm.) oraz art. 2011, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - uchwala się co nastepuje :  

§   1.   Dokonuje się zmian w   budżecie Gminy na 2010 r.  

1.   Zwiększa się plan dochodów o   kwotę                 - 3.340.000,00  

infoRgrafika

2.   Zmniejsza się plan wydatków o   kwotę                 - 54.686,00  

infoRgrafika

3.   Zwiększa się plan wydatków o   kwotę                 - 394.686,00  

infoRgrafika

 

infoRgrafika

4.   Środki określone w   § 1. ust. 3   przeznacza się na dofinansowanie inwestycji,, przebudowa chodnika w   ciągu drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec- do drogi ( Siedlce - Wólka zastawka) ul. Kameckiego w   Skórcu'' w   kwocie 100.000, - zł oraz na ,, Przebudowę drogi powiatowej nr 3646W Dąbrówka Stany - Kółdzie - Dobrzanów długości 2,1 km w   kwocie 100.00,-zł na budowę studni nr 2, szacht studni z   uzbrojeniem - 15.000,-zł na modernizację mostu na drodze gminnej Trzcinec - Kopcie - 15.000,-zł budowę garażu przy świetlicy wiejskiej w   Skórcu - 5.00,- zł, wykup budynków pod świetlice wiejskie w   Nowakach - 15.000, -zł i   Wólce Kobylej - 10.000,-zł oraz budowe trybun na boisku sportowym w   Dąbrówce Ług - 60.000, - zł.  

§   2.   1.   W związku ze zmianami w   planie dochodów i   wydatków, o   których mowa w   § 1, oraz w   wyniku tego powstałą nadwyżką w   kwocie 3.000.000,-zł zwiększa się rozchody budżetu z   kwoty 2.012.634, - zł do kwoty 5.012.634,00 zł, przeznaczając wymienioną nadwyżkę na spłatę zaciągnietych pożyczek.  

2.   W wyniku dokonanych zmian ulega zmianie plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na 2010 r., którego aktualną treść stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.:  

§   3.   Aktualną prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. i   lata następne stanowi załacznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Aktualny plan wydatków na zadania inwestycyjne w   roku 2010 i   wieloletnie programy inwestycyjne w   latach 2010-2012 planowane do realizacji przez Gminę Skórzec, stanowi załacznik nr 3.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIII/225/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

Przychody i   rozchody budżetu w   2010 r.  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXIII/225/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

Prognoza kwoty długu i   spłat na rok 2010 i   lata następne  

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXXIII/225/10    
Rady Gminy w   Skórcu    
z dnia 17 sierpnia 2010 r.  
 

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w   roku 2010 i   wieloletnie programy inwestycyjne w   latach 2010-2012  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Grażyna   Pietrak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »