| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI.247.2014 Rady Gminy Stromiec

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2012-2016

Na podstawie art.21 ust.1 pkt i ust 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.), art. 40 ust.1, art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. Nr 97, poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala co następuje:

§ 1. W  załączniku nr 1 do uchwały Nr XIII.85.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stromiec na lata 2012-2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II  §2 ust. 1 przyjmuje brzmienie :

Charakterystyka  istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy Stromiec.

Lp.

Adres budynku

Lokale    mieszkalne
i ich powierzchnia

Stan techniczny
budynku

Uwagi

1.

Stromiec
ul. Radomska 27

1

50,63m²

dobry

Lokale w budynku szkoły

2

35,00m²

3

45,00m²

2.

Stromiec
ul. Nowa 10

1

61,70m²

dobry

Lokale w budynku Ośrodka Zdrowia
będące w zarządzie OZ

2

54,50m²

3

65,20m²

3.

Boże 18

1

69,52m²

Dostateczny wymagający remontów bieżących

2

70,14m²

3

56,40m²

4

57,28m²

4.

Boże

1

48,00m²

Dostateczny wymagający remontów bieżących

Budynek położony na
placu szkolnym

2

24,00m²

5.

Boska Wola

1

30,00m²

zły

Lokale socjalne

2

26,00m²

6.

Ksawerów Stary

1

49,60m²

Dostateczny wymagający remontów bieżących

Lokale w budynku
po byłej szkole podstawowej

2

37,07m²

3

37,07m²

4

48,99m²

5

27,79m²

RAZEM

19

893,89m²

Planuje się zmniejszenie wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez sprzedaż dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych..

2. W rozdziale II  §2 ust. 4 przyjmuje brzmienie:

Wykaz  komunalnych lokali  mieszkalnych wg wyposażenia

Lp.

Rodzaj mieszkania

Ilość lokali

1

Mieszkania   bez  wyposażenia w instalację wodno-kanalizacyjna , bez co

7

2

Mieszkania z łazienką i CO

12

Razem

19

Zakłada się, że potrzeby w zakresie lokali socjalnych będą sukcesywnie narastać i tym samym pozyskiwanie do zasobu lokali o obniżonej wartości użytkowej i mniejszych powierzchniach musi być procesem ciągłym. Aktualnie potrzeby na okres obowiązywania Programu szacuje się na poziomie 1-2 lokali rocznie. Przyjmując rosnącą tendencję potrzeb, również dla najemców zalegających w opłatach i czynszach w dotychczasowych lokalach komunalnych , może zajść potrzeba adaptacji lokali użytkowych na lokale socjalne..

3. W rozdziale III  §3  przyjmuje brzmienie:

1. Zakres potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali na kolejne lata obejmuje w szczególności;

a)               doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków

b)               wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

c)               docieplenie ścian zewnętrznych

d)               naprawy elewacji      Poniższa tabela ilustruje skalę potrzeb remontowych w budynkach będących własnością GminyLp

Lokalizacja budynku
/adres/

Zakres robót przewidzianych
do wykonania

Planowane  koszty remontów w

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

1.

Stromiec,
Radomska 27

Malowanie klatki schodowej,
bieżące remonty wynikające
z eksploatacji budynku

1 000

1000

1000

2

Boże18

Wykonanie przyłącza wodociągowego i przydomowej oczyszczalni ścieków, wymiana stolarki okienno-drzwiowej naprawa dachu ,pieca , osuszenie budynku,

5 000

1 000

1 000

3

Boże

Wykonanie przyłącza wodociągowego , naprawa  pieca
wymiana stolarki okienno-drzwiowej ,

1 000

1 000

1 000

4

Boska Wola

Budynek do rozbiórki

-

-

5000

5

Ksawerów Stary

Naprawa dachu, wymiana stolarki okienno-drzwiowej ,malowanie

1 000

1 000

1 000

Ogółem koszty

8 000

4000

9000

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmin Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Jan Chryzostom Czachowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »