| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/505/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013, poz. 594 z póżn. zm) oraz art.19 pkt. l lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala co nastepuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Wyszków:

1. Na targowisku miejskim położonym przy ul. Dworcowej w Wyszkowie stawki wynoszą:

1) za sprzedaż artykułów rolnych za każdy rozpoczęty m2 zajmowanej powierzchni - 3 zł;

2) za sprzedaż artykułów pochodzenia przemysłowego za każdy rozpoczęty m2 zajmowanej powierzchni 4 zł;

3) za sprzedaż artykułów na wyznaczonym stoisku:

a) niezadaszonym o wymiarach 3m x 4 m - 15,00 zł;

b) niezadaszonym o wymiarach 4m x 6 m - 25,00 zł;

2. Za sprzedaż w innych miejscach niż targowisko, o którym mowa w ust.1 stawka opłaty targowej wynosi 15,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/156/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »