| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/384/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Przasnyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 419 § 1 i 2 w związku z art. 450, art. 453, art. 454, art. 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) po zasięgnięciu opinii rad gmin położonych na terenie powiatu przasnyskiego, Rada Powiatu Przasnyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Powiatu Przasnyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXVI/239/2002 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 8 lipca 2012r. w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce oraz radom gmin położonych na obszarze powiatu przasnyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przasnyskiego.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Walędziak


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/384/2014
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/384/2014
Rady Powiatu Przasnyskiego
z dnia 27 czerwca 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »