| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 6.860 zł do wysokości 62.675.587,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszone dochody w ust.1 dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.860 zł, zmniejszając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.851.295,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2013 o kwotę 6.860 zł do wysokości 65.584.407,75 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmniejszone wydatki w ust.1 dotyczą zmniejszenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.860 zł, zmniejszając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.851.295,25 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 937 090,00

- 6 860,00

8 930 230,00

85203

Ośrodki wsparcia

465 500,00

- 6 860,00

458 640,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

465 500,00

- 6 860,00

458 640,00

Razem:

62 682 447,75

- 6 860,00

62 675 587,75

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 czerwca 2013 – Plan dochodów

Plan dochodów zmniejszono o kwotę: 6.860 zł do wysokości: 62.675.587,75 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203– dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2013 Nr FIN-I.3111.17.43.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dochodów w związku z nadwyżką w planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 50/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 648 088,00

- 6 860,00

7 641 228,00

85203

Ośrodki wsparcia

465 500,00

- 6 860,00

458 640,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

465 500,00

- 6 860,00

458 640,00

Razem:

7 858 155,25

- 6 860,00

7 851 295,25

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2013

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę: 6.860 zł do wysokości: 7.851.295,25 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203– dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2013 Nr FIN-I.3111.17.43.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dochodów w związku z nadwyżką w planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

6 644 100,40

0,00

6 644 100,40

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 462 033,74

0,00

5 462 033,74

4260

Zakup energii

182 860,00

- 90 000,00

92 860,00

4270

Zakup usług remontowych

262 000,00

45 000,00

307 000,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

22 000,00

22 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

8 000,00

23 000,00

31 000,00

852

Pomoc społeczna

11 375 194,00

- 6 860,00

11 368 334,00

85203

Ośrodki wsparcia

465 500,00

- 6 860,00

458 640,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

280 000,00

- 6 860,00

273 140,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

455 773,00

0,00

455 773,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

33 000,00

0,00

33 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

224,00

224,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

32,00

32,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 250,00

6 900,00

22 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 750,00

- 5 000,00

2 750,00

4300

Zakup usług pozostałych

9 000,00

- 2 156,00

6 844,00

Razem:

65 591 267,75

- 6 860,00

65 584 407,75

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2013

Plan wydatków zmniejszono o kwotę: 6.860 zł. do wysokości 65.584.407,75 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania

Dział 852 rozdział 85203– dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2013 Nr FIN-I.3111.17.43.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dochodów w związku z nadwyżką w planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

2. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.5.06.2013 z dnia 27.06.2013.

Dział 854 rozdział 85412– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 50/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 648 088,00

- 6 860,00

7 641 228,00

85203

Ośrodki wsparcia

465 500,00

- 6 860,00

458 640,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

280 000,00

- 6 860,00

273 140,00

Razem:

7 858 155,25

- 6 860,00

7 851 295,25

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2013

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę: 6.860 zł. do wysokości: 7.851.295,25 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203– dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2013 Nr FIN-I.3111.17.43.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dochodów w związku z nadwyżką w planie przeznaczoną na działalność środowiskowych domów samopomocy.

2. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.5.06.2013 z dnia 27.06.2013.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 780 000,00

0,00

1 780 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 780 000,00

0,00

1 780 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 780 000,00

0,00

1 780 000,00

INWESTYCJE DROGOWE

104 100,00

177 000,00

281 100,00

SPORTOWA - PRZEBUDOWA ULICY

137 700,00

- 77 000,00

60 700,00

SUCHARSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY

128 000,00

- 100 000,00

28 000,00

Razem

7 720 513,26

0,00

7 720 513,26

Tekst do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2013

Plan wydatków majątkowych wynosi: 7.720.513,26 zł.

Dział 600 rozdział 60016– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zadaniach inwestycyjnych pod nazwą:

„INWESTYCJE DROGOWE”,

„SPORTOWA – PRZEBUDOWA ULICY”,

„SUCHARSKIEGO – PRZEBUDOWA ULICY”.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »