| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/315/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013

Na podstawie art. 18 usr. 2   pkt 4   i art. 28a, ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.) 1)   art. 212, art 214, art. 216, art. 235 i   art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z   2013 r. poz. 885 z   późn. zm. 2)   ) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Rada Miasta i   Gminy Białobrzegi po zapoznaniu się: - ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i   Gminy Białobrzegi z   wykonania budżetu za 2013 rok i   sprawozdaniem finansowym, - z   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie o   przedłożonym przez Burmistrza Miasta i   Gminy Białobrzegi sprawozdaniu z   wykonania budżetu za rok 2013, - z   informacją o   stanie mienia komunalnego Miasta i   Gminy Białobrzegi, - z   wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi o   udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi za 2013 rok, - z   opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Warszawie o   przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi w   sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z   wykonania budżetu za 2013 rok u   d z   i e l a   Burmistrzowi Miasta i   Gminy Białobrzegi absolutorium z   tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2013.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy Białobrzegi  


Zbigniew   Łubiński

 

 

 

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2013 r poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z   2014 r. poz. 379.  

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   dZ. U. z   2013 r. poz. 1646  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »