| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/290/14 Rady Gminy w Orońsku

z dnia 25 lipca 2014r.

w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm. ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy  pobór łącznego zobowiązania pieniężnego  podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Inkasentami ustala się sołtysów poszczególnych sołectw  według załącznika  do uchwały.

§ 2. 1. Wynagrodzenie za inkaso podatków ustala się w formie prowizji w wysokości 10 %  zainkasowanej
i przekazanej na konto Urzędu Gminy w Orońsku gotówki.

2. Pobór podatku w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników
bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/237/98 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 marca 1998 roku
w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Ciepiela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/290/14
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 25 lipca 2014 r.

Wykaz inkasentów poszczególnych sołectw gminy Orońsko

Lp.

So ł ectwo

Imi ę i nazwisko so ł tysa

1.

B ą ków
teren działania: Bąków

Teresa Wójcicka

2.

Ciep ł a
teren działania: Ciepła

Sylwester Wójcik

3.

Kolonia Dolna
teren działania: część wsi Chronów-Kolonia

Józef Jędrzejczyk

4.

Kolonia Górna
teren działania: część wsi Chronów-Kolonia

Kazimierz Włodarczyk

5.

Chronów
teren działania: Chronów

Marianna Sadownik

6.

Chronówek
teren działania: Chronówek

Zygmunt Hebda

7.

Dobrut
teren działania: Dobrut

Barbara Prokop

8.

Guzów Kolonia
teren działania: Guzów-Kolonia

Wojciech Brodowski

9.

Guzów
teren działania: Guzów

Barbara Szałas

10.

Helenów
teren działania: Helenów

Irena Kopycka

11.

Krogulcza Mokra
teren działania: Krogulcza Mokra

Antoni Podsiadły

12.

Krogulcza Sucha
teren działania: Krogulcza Sucha

Justyna Mazur

13.

Ł aziska
teren działania: część wsi Łaziska i wieś Chałupki Łaziskie

Rafał Bączek

14.

Ł aziska Osiedle
teren działania: część wsi Łaziska

Ewa Orłowska

15.

Oro ń sko
teren działania: Orońsko

Monika Wiecheć

16.

Ś niadków
teren działania: Śniadków

Mirosław Sasin

17.

Tomaszów
teren działania: Tomaszów

Józef Bielecki

18.

Wa ł snów
teren działania: Wałsnów

Agnieszka Siwak

19.

Zaborowie
teren działania: Zaborowie i Gozdków

Renata Czubak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »