| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 878/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 26 000 zł

Dział

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26 000

Rozdz.

71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

26 000

§

2310

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

26 000

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 26 000 zł

Dział

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

26 000

Rozdz.

71004

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

26 000

§

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

26 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie


Hanna Krzyżewska


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany

planu budżetu w 2013 roku.              

W związku z powierzeniem przez Gminę Konstancin-Jeziorna oraz Gminę Tarczyn Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienie funkcji organu doradczego i przyznaną dotacją celową na funkcjonowania Komisji zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 26 000 zł (w tym 20 000 zł przyznała Gmina Tarczyn; 6 000 zł Gmina Konstancin-Jeziorna). Piaseczyńska Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna będzie pełniła funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »