| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 884/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 4 000 000 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 000 000

Rozdz.

60002

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

1 000 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1 000 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

2 000 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2 000 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1 000 000

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

1 000 000

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1 000 000

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 1 000 000 zł

§ 950

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 USTAWY

1 000 000

§ 3.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 5 000 000 zł

§ 991

UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY

5 000 000

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszeniena tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.              

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie


Hanna Krzyżewska


Załącznik do Uchwały Nr 884/XXXII/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 marca 2013 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.

Zwiększa się rozchody budżetu Gminy Piaseczno o kwotę 5 000 000 zł na pożyczkę udzieloną Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę sieci cieplnej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4 000 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po analizie zadań podjęto decyzję o przesunięciu kwot z zadań 2013 roku na rok 2014. Decyzję podjęto w związku z przewidywanym rozpoczęciem robót wykonawczych w II połowie 2013 roku.

Brakujące środki w wysokości 1 000 000 zł pokryte zostaną z wolnych środków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »