| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 886/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./                                          

Rada Miejska uchwala co następuje:                                          

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 472 324 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

472 324

Rozdz.

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

472 324

§

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

472 324

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 562 024 zł

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

562 024

Rozdz.

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

562 024

§

4580

POZOSTAŁE ODSETKI

89 700

§

4600

KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

450 000

§

4610

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

22 324

§ 3.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 89 700 zł

§ 950

WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT. 6 USTAWY

89 700

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                            

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie


Hanna Krzyżewska


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.              

Na podstawie uprawomocnionego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie sygn. akt. XXIV C 459/12 utrzymującego w mocy w całości nakaz zapłaty w postępowniu nakazowym z dnia 30 grudnia 2011 sygn. akt. XXIV Nc 184/11 na rzecz Piekut Development Sp. z o.o. w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 562 024 zł.

W związku ze zwrotem zabezpieczenia komorniczego w wysokości 472 324 zł zwiększa się wpływy z różnych dochodów. Różnica w wysokości 89 700 zł pokryta zostanie z wolnych środków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »