| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),

uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.468 zł do kwoty 15.825.555 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            15.234.817 zł,

b) majątkowe w kwocie                            590.738 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 6.468 zł do kwoty 17.751.317 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            14.399.903 zł,

b) majątkowe w kwocie                            3.351.414 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Grzegrzółka


Objaśnienia

Zwiększa się na podstawie aneksu do porozumienia z Powiatem Siedleckim planowane dochody  i wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  o kwotę 6.468 zł.

Zmienia się miedzy działami planowane wydatki na energię elektryczną o kwotę 12.000 zł
(zmniejszenie w dziale Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie w dziale  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Grzegrzółka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/196/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »