| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 15 lipca 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),

uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 415.628 zł do kwoty 16.500.923,75 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            15.819.205,75 zł,

b) majątkowe w kwocie                            681.718,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 327.458 zł do kwoty 18.338.515,75 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie                            14.808.205,75 zł,

b) majątkowe w kwocie                            3.530.310,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwałytabelą nr 2.

3. Zadania inwestycyjne jednoroczne otrzymują brzmieniezgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 1.925.762 zł zmniejsza się do kwoty 1.837.592 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie              475.000 zł

b) zaciągniętych pożyczek w 106.000 zł

c) wolnymi środkami w kwocie                            1.256.592 zł

2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 2.840.800 zł zmniejsza się do kwoty 2.590.800 zł, z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 475.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 106.000 zł,

c) wolnych środków w kwocie 2.009.800 zł,

zgodnie z tabelą Nr 4.

3. Ustalone rozchody budżetu w kwocie 915.038 zł zmniejsza się do kwoty 753.208 zł

§ 3.

Ustalony w § 5 uchwały Nr XXIII/174/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. plan dotacji udzielonych
z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodniez załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Janusz Grzegrzółka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/213/2013
Rady Gminy Wiśniew
z dnia 15 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »