| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Rzekuń

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy w   Rzekuniu uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Dokonuje się zmian w   planie dochodów, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały  

§ 3.  

Dokonuje się zmian w   planie finansowym dochodów i   wydatków dla zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z   załącznikiem Nr 1a i   2a do niniejszej uchwały.  

§ 4.  

Po zmianach dokonanych w   § 3   dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą:  

1.   dochody 2.881.002,61 zł,  

2.   wydatki 2.881.002,61 zł.  

§ 5.  

Po zmianach dokonanych w   § 1   Budzet Gminy określony Uchwałą Nr XXXII/224/12 Rady Gminy w   Rzekuniu z   dnia 27 grudnia 2012 r. wynosi:  

1.   dochody 30.644.318,56 zł, w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie - 29.426.477,21 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie - 1.217.841,35 zł,  

2.   wydatki 44.250.957,33 zł, w   tym:  

a)   bieżące w   kwocie - 25.298.097,93 zł,  

b)   majątkowe w   kwocie - 18.952.859,40 zł.  

§ 6.  

1.   Deficyt budżetu gminy w   wysokości 13.606.638,77 zł i   pokryty zostanie: nadwyżką z   lat ubiegłych.  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 15.019.147,77 zł, rozchody budżetu w   wysokości 1.412.509 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§ 7.  

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w   wysokości 18.952.859,40 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

Dokonuje się przesunięć środków na realizację zadań z   zakresu funduszu sołeckiego zgodnie z   załącznikiem Nr 2b.  

§ 9.  

Ustala się dotacje udzielone z   budżetu gminy podmiotom należącym i   nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z   załącznikiem Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 10.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 11.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Edward   Gryczka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/257/2013
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

257.2013 zal  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »