| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/273/2014 Rady Gminy Kotuń

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Kotuń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach,  na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady w następującej wysokości:

a) za pojemnik 120 l - opłata 3,00zł miesięcznie,

b) za pojemnik 240 l – opłata 10,00 zł miesięcznie.

2. Jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomościach określonych w ust. 1 nie są zbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi:

a) za pojemnik 120 l – opłata 10,00zł miesięcznie,

b) za pojemnik 240 l – opłata 20,00 zł miesięcznie,

b) za pojemnik 7m3 - opłata 500,00zł miesięcznie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotuń.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/172/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2013r., poz. 4542).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2014r.

Przewodnicząca Rady


mgr Anita Drabarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »