| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050.91.2013 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 11 października 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 258, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i   uchwały Rady Miasta Marki nr XXXVI/273/2013 z   dnia 30 stycznia 2013 roku, zarządzam co następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   budżecie Miasta Marki zgodnie z   załącznikami do niniejszego zarządzenia.  

§   2.   Zarządzenie niniejsze wraz z   załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta Marki.  

§   3.   Zarządzenie niniejsze wraz z   załącznikami podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem wydania.  

 

 

Burmistrz Miasta Marki  


Janusz   Werczyński

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.91.2013
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 11 października 2013 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

852  

   

   

Pomoc społeczna  

6 203 739,00  

920,00  

6 204 659,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

70 640,00  

920,00  

71 560,00  

 

 

2030  

Dotacje celowe otrzymane z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  

49 080,00  

920,00  

50 000,00  

Razem:  

84 827 585,00  

920,00  

84 828 505,00  

 


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.91.2013
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 11 października 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW  

 

Dział  

Rozdział  

Paragraf  

Treść  

Przed zmianą  

Zmiana  

Po zmianie  

750  

   

   

Administracja publiczna  

7 673 466,00  

0,00  

7 673 466,00  

 

75023  

 

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

6 249 436,00  

0,00  

6 249 436,00  

 

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

212 000,00  

- 20 000,00  

192 000,00  

 

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

415 000,00  

20 000,00  

435 000,00  

852  

   

   

Pomoc społeczna  

9 087 341,00  

920,00  

9 088 261,00  

 

85213  

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z   pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w   zajęciach w   centrum integracji społecznej.  

71 640,00  

920,00  

72 560,00  

 

 

4130  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

71 640,00  

920,00  

72 560,00  

Razem:  

86 088 205,00  

920,00  

86 089 125,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »