| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Gminy Miedzna

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w   Miedznie uchwala, co następuje:  

§   1.   1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 r. do kwoty - 11.910.265,00 zł, z   tego: a) bieżące w   kwocie - 11.003.293,00 zł, b) majątkowe w   kwocie - 906.972,00 zł, zgodnie z   załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. do kwoty - 11.828.549,00 zł z   tego: a) bieżące w   kwocie - 10.724.700,00 zł, b) majątkowe w   kwocie - 1.103.849,00 zł, zgodnie z   załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2   i nr 2a .  

§   2.   Ustala się dochody w   kwocie - 1.894.651,00zł i   wydatki w   kwocie - 1.894.651,00zł związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem Nr 3   i 3a do niniejszej uchwały.  

§   3.   1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Wiśniewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Gminy Miedzna
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Gminy Miedzna
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Gminy Miedzna
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik2a.doc

Załącznik Nr 2a  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Gminy Miedzna
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3  

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Gminy Miedzna
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik3a.doc

Załącznik Nr 3a  

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/141/2013
Rady Gminy Miedzna
z dnia 25 października 2013 r.
Zalacznik.doc

Omówienie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2013 rok wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »