| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie: „Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku

w złotych


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2013
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

6 644 100,40

0,00

6 644 100,40

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 462 033,74

0,00

5 462 033,74

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

199 160,00

- 8 772,00

190 388,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

350 696,74

- 30 000,00

320 696,74

4260

Zakup energii

92 860,00

25 772,00

118 632,00

4270

Zakup usług remontowych

307 000,00

13 000,00

320 000,00

851

Ochrona zdrowia

440 000,00

0,00

440 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

394 000,00

0,00

394 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

47 700,00

- 2 000,00

45 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

53 494,00

2 000,00

55 494,00

852

Pomoc społeczna

11 502 491,00

0,00

11 502 491,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 212 104,00

0,00

1 212 104,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

18 000,00

- 3 000,00

15 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

- 2 350,00

5 650,00

4260

Zakup energii

22 500,00

2 000,00

24 500,00

4270

Zakup usług remontowych

24 500,00

- 3 500,00

21 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

67 204,00

8 150,00

75 354,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 1 300,00

700,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 691 000,00

0,00

4 691 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

848 700,00

0,00

848 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

233 000,00

- 8 300,00

224 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

610 300,00

8 300,00

618 600,00

Razem:

65 718 564,75

0,00

65 718 564,75

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2013

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 sierpnia 2013

Plan wydatków

Plan wydatków wynosi: 65.718.564,75 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 851 rozdział 85154– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 852 rozdział 85219– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160.Z.18.08.2013 z dnia 19 sierpnia 2013.

Burmistrz Miasta
Władysław Krzyżanowski

Dział

Rozdział

§

Dochody
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

z tego:

Wydatki
bieżące

w tym:

Wydatki
majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

756

400 000

75618

400 000

0480

400 000

851

404 000

304 000

146 806

15 200

4 000

100 000

85153

10 000

10 000

4210

3 000

3 000

4300

7 000

7 000

85154

394 000

294 000

146 806

15 200

4 000

100 000

2820

4 000

4 000

4 000

3030

8 400

8 400

4010

128 500

128 500

128 500

4040

8 306

8 306

8 306

4110

12 000

12 000

12 000

4120

3 200

3 200

3 200

4170

10 000

10 000

10 000

4210

45 700

45 700

4260

2 000

2 000

4270

2 000

2 000

4300

55 494

55 494

4350

1 000

1 000

4370

1 000

1 000

4410

500

500

4430

500

500

4440

4 400

4 400

4610

7 000

7 000

6050

100 000

100 000

Ogółem

400 000

404 000

304 000

146 806

15 200

4 000

100 000

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »