| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 346/13 Rady Gminy Celestynów

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 885 z   późn. zm.) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 Nr 157, poz.1241 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 229/12 Rady Gminy Celestynów z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok po zmianach, dokonuje się następujących zmian:  

1)   zmniejsza się plan dochodów budżetu o   kwotę 343.469,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   zmniejsza się plan wydatków budżetu o   kwotę 343.469,00 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się dochody budżetu po zmianach, w   wysokości 29.225.307,67 zł, w   tym:  

1)   bieżące w   kwocie 28.298.205,67 zł,  

2)   majątkowe w   kwocie 927.102,00 zł,  

2.   Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w   wysokości 31.578.698,85 zł, w   tym:  

1)   bieżące w   kwocie 26.251.601,85 zł,  

2)   majątkowe w   kwocie 5.327.097,00 zł.  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu po zmianach, w   wysokości 2.353.391,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

1)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 1.198.124,00 zł,  

2)   wolnych środków w   kwocie 1.155.267,18 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu po zmianach, w   kwocie 3.975.925,82 zł, z   następujących tytułów:  

1)   zaciągniętych kredytów w   kwocie 2.796.973,64 zł,  

2)   wolnych środków w   kwocie 1.155.267,18 zł.  

3)   spłaty udzielonych pożyczek w   kwocie 23.685,00 zł.  

3.   Ustala się rozchody budżetu w   kwocie 1.622.534,64 zł, z   następujących tytułów:  

1)   spłaty otrzymanych kredytów w   kwocie 1.396.106,84 zł,  

2)   spłaty otrzymanych pożyczek w   kwocie 202.742,80 zł  

3)   udzielonych pożyczek w   kwocie 23.685,00 zł.  

§   4.   Integralną część uchwały stanowią:  

1)   Tabela „Wydatki majątkowe na 2013 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.  

2)   Załącznik „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i   wydatków nimi finansowanych na 2013 r.” ”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

3)   Załącznik „Plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

4)   Załącznik „Dotacje udzielone z   budżetu podmiotom należącym i   nienależącym do sektora finansów publicznych w   2013 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów  


Romuald   Ziętala

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 1   - dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2   - wydatki  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3   - wydatki majątkowe 2013  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 4   - dochody własne jednostek budżetowych  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 5   - dotacja dla zakładu budżetowego  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 6   - dotacje dla sektora finansów publicznych i   niepublicznych  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »