| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 142/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 9 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[1]))) – uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia
2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013, poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r.
w wysokości 2.914.862.987 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 2.371.657.188 zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały;

2) dochody majątkowe w wysokości 543.205.799 zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 206.425.572 zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały;

2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie 214.000.659 zł, zgodnie
z tabelą Nr 1e do uchwały;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie 7.792.750 zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały;

4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 11.168.300 zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały;

5) pomoc finansową od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.842.645 zł, zgodnie z tabelą Nr 1h do uchwały;

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 126.800 zł, zgodnie z tabelą Nr 1i do uchwały.”;

2)               § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
w wysokości 2.940.573.332 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 2.136.417.413 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 804.155.919 zł.;

3)               § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3 Ustala się deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
w wysokości 25.710.345 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych spzozom, określone w tabeli Nr 3 do uchwały.;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 Ustala się przychody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
w wysokości 349.404.238 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym m.in.
z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 25.710.345 zł;

2) spłatę długu w wysokości 317.193.893 zł.;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5 Ustala się rozchody budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
w wysokości 323.693.893 zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały.;

6) W § 6 w pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit pożyczek krótkoterminowych na 2013 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 6.500.000 zł.;

7) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3
do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4
do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5
do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6
do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7
do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8
do niniejszej uchwały;

15) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9
do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku  Województwa Mazowieckiego


Ludwik Rakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik13.xls

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik14.xls

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik15.xls

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik16.xls

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik17.xls

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik18.xls

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik19.xls

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik20.xls

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik21.xlsx

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr 142/13
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 9 września 2013 r.
Zalacznik22.xls


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, 1530 i 1548.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »