| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 109/2013 Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 10 grudnia 2013r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013. poz. 594 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn.zm. ) - Prezydent Miasta Pruszkowa zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

Ogółem:

260 708

260 708]

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 300

204 300

Rozdz.

70095

Pozostała działalność

14 300

204 300

§

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

14 300

-

§

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

204[300

Dział

754

Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 500

20 500

Rozdz.

75414

Obrona cywilna

3 500

3 500

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 500

§

4270

Zakup usług remontowych

2 100

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 400

-

Rozdz.

75416

Straż gminna (miejska)

17 000

17 000

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

12 000

§

4270

Zakup usług remontowych

-

5 000

§

4300

Zakup usług pozostałych

17 000

-

Dział

758

Różne rozliczenia

190 000

-

Rozdz.

75818

Rezerwy ogólne i celowe

190 000

-

§

4810

Rezerwy

190 000

-

Dział

801

Oświata i wychowanie

35 908

35 908

Rozdz.

80101

Szkoły podstawowe

11 394

11 394

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 225

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

802

6 590

§

4270

Zakup usług remontowych

-

2 900

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

700

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 400

402

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 884

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 583

802

Rozdz.

80104

Przedszkola

9 756

10 054

§

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 390

-

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 320

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

7 445

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

890

§

4270

Zakup usług remontowych

-

1 719

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 615

-

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

362

-

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

357

-

§

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 081

-

§

4430

Różne opłaty i składki

281

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

800

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

550

-

Rozdz.

80110

Gimnazja

3 620

11 240

§

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

120

-

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 260

120

§

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

9 120

§

4270

Zakup usług remontowych

740

-

§

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

-

2 000

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

250

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

210

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

240

-

Rozdz.

80113

Dowożenie uczniów do szkół

6 200

200

§

4300

Zakup usług pozostałych

6 200

200

Rozdz.

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3 020

3 020

§

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

2 820

§

4270

Zakup usług remontowych

500

-

§

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

-

200

§

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

200

-

§

4410

Podróże służbowe krajowe

300

-

§

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 020

-

Rozdz.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 918

-

§

4300

Zakup usług pozostałych

1 918

-

§ 2. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa


Jan Starzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »