| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1105/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje:                                                       

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 617 500 zł

Dział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

617 500

Rozdz.

75801

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

617 500

§

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

617 500

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 622 650 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

622 650

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

89 396

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

52 896

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

30 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

6 500

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

210 254

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

96 227

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

16 544

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

2 358

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

16 125

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

79 000

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

63 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

5 000

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

58 000

Rozdz.

80114

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

260 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

260 000

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 5 150 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 150

Rozdz.

80104

PRZEDSZKOLA

5 150

§

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

5 150

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.             

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.             

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.             

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Załącznik do Uchwały Nr 1105/XXXVIII/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 26 lipca oraz 29 lipca zwiększona została część oświatowe subwencji ogólnej. Związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 617 500 zł. Kwota 409 500 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, środki w wysokości 208 000 zł przeznaczone zostaną na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.             

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwa się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 150 zł z przeznaczniem na remonty bieżące związane z naprawą daszku zabezpieczającego wejście do budynku i remont podłogi w szatni po zalaniu w Przedszkolu Nr 10.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »