| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1173/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę                            26 731             

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26 731

Rozdz.

75023

URZĘDY GMIN

26 731

§

4217

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

26 731

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę                            26 731             

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26 731

Rozdz.

75023

URZĘDY GMIN

26 731

§

4177

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

26 731

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.             

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.             

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza

             


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.             

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przesuwa się wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct" z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia.

W związku z rozpoczęciem pracy w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno od lipca 2013 r. w ramach wynagrodzenia bezosobowego pozostają niewykorzystane środki, które chcemy przeznaczyć na zakup materiałów promocyjnych i materiałów do wyposażenia biura. Planowany jest zakup m.in. laptopa, drukarki, aparatu telefonicznego z funkcją sekretarki, aparatu fotograficznego, projektora, namiotu do rozkładania na imprezach plenerowych z logo Punktu Informacji Europejskiej, materiałów promujących punkt (worki szkolne, ołówki).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »