| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1174/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:                                                       

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę                            50 000             

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

50 000

Rozdz.

60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

50 000

§

6300

DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

50 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę                            50 000             

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

11 452

Rozdz.

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

11 452

§

4390

ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

11 452

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

38 548

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

38 548

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

38 548

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.             

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.                           

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza

                           


Załącznik do Uchwały Nr 1174/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik1.doc


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.             

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego na ul. Sielską w Siedliskach w ramach, której wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa chodnika wzdłuż ul. Sielskiej w Siedliskach na odcinku od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79. Ulica Sielska na odcinku od ul. Świstaka do drogi krajowej Nr 79 jest drogą powiatową.

Środki zostaną pokryte z wydatków na odwodnienie Józefosławia oraz opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »