| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1176/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:                                                       

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 23 707 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

23 707

Rozdz.

92601

OBIEKTY SPORTOWE

6 500

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

6 500

Rozdz.

92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

17 207

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

17 207

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 23 707 zł

Dział

926

KULTURA FIZYCZNA

23 707

Rozdz.

92605

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

23 707

§

2360

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

23 707

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.                           

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.             

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.             

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2013 roku.             

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zwiększa się wydatki w wysokości 23 707 zł z przeznaczeniem na: wymianę pompy wodnej w instalacji nawadniającej boisko w gminnym              obiekcie sportowym w Złotokłosie przy ul. Traugutta 10 - 6 500 zł, bieżące naprawy i remonty w obiektach sportowych administrowanych przez Ośrodek - 17 207 zł.

Środki zostaną pokryte z wydatków Referatu Spraw Społecznych na dotacje związane z promocją sportu w środowisku miejskim i wiejskim oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »