| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1183/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:                                                       

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 9 604 zł

Dział

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8 504

Rozdz.

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

8 504

§

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

8 504

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 100

Rozdz.

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1 100

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 100

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2013 o kwotę 9 604 zł

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8 504

Rozdz.

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

8 504

§

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

4 000

§

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

1 000

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3 504

Dział

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 100

Rozdz.

90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

1 100

§

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

1 100

§ 3.

W uchwale Nr 1132/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013 r. załącznik nr 3 zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.                           

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.             

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.             

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza

             


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1183/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1183/XL/2013
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 listopada 2013 r.
Zalacznik2.xls


Uzasadnienie

              Zgodnie z wnioskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Żabieniec z dn. 06.11.2013 r. zmienia się fundusz sołecki na rok 2013 r. Przesuwa się środki finansowe w wysokości 8 504 zł z zadania Sportowa sobota na zakup tłucznia na remont dróg na terenie sołectwa.

Na wniosek Sołtysa wsi Pilawa - Orzeszyn przesuwa się wydatki w wysokości 1 100 zł z zadania: "Wykonanie tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia zamordowanych mieszkańców" na renowacje istniejącego pomnika ku czci zamordowanych mieszkańców w roku 1944 oraz zakup masztu flagowego. Środki w wysokości 9 604 zł nie będą już funduszem sołeckim.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »