| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/242/13 Rady Gminy Goworowo

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Goworowo uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-4 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 299.251,00 zł

2) zwieksza się dochody gminy o kwotę 300.749,00 zł.

2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1 budżet Gminy Goworowo wynosić będzie:

1) dochody 25.059.985,17 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 24.399.566,17 zł,

b) majątkowe w kwocie 660.419,00 zł.

2) wydatki 25.699.170,17 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 22.931.361,62 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.767.808,55 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 639.185,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.945.371,00 zł, rozchody w wysokości 3.306.186,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Karolina Łazicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/242/13
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/242/13
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/242/13
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków zadania zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/242/13
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/242/13
Rady Gminy Goworowo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »