| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2])) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012 r. wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia plan wydatków wynosi 55.701.536,89 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin


Witold Malarowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 180/2013
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 12 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 349 400,00

0,00

1 349 400,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

886 400,00

0,00

886 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

- 1 100,00

43 900,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

1 100,00

1 100,00

750

Administracja publiczna

6 572 623,83

0,00

6 572 623,83

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 845 790,83

0,00

5 845 790,83

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

153 000,00

6 500,00

159 500,00

4260

Zakup energii

100 000,00

- 10 000,00

90 000,00

4270

Zakup usług remontowych

47 000,00

- 5 000,00

42 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

504 729,83

5 000,00

509 729,83

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

13 000,00

3 500,00

16 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

541 000,00

0,00

541 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

380 000,00

0,00

380 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 000,00

7 700,00

61 700,00

4260

Zakup energii

44 400,00

- 3 000,00

41 400,00

4270

Zakup usług remontowych

18 700,00

- 1 300,00

17 400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 100,00

- 1 700,00

4 400,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600,00

- 700,00

900,00

4430

Różne opłaty i składki

17 900,00

- 1 000,00

16 900,00

Razem:

55 701 536,89

0,00

55 701 536,89


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.poz. 645

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »