| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 180/2013 Wójta Gminy Izabelin

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2013 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.[1])) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[2])) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012 r. wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia plan wydatków wynosi 55.701.536,89 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Izabelin


Witold Malarowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 180/2013
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 12 listopada 2013 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 349 400,00

0,00

1 349 400,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

886 400,00

0,00

886 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

- 1 100,00

43 900,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

1 100,00

1 100,00

750

Administracja publiczna

6 572 623,83

0,00

6 572 623,83

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 845 790,83

0,00

5 845 790,83

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

153 000,00

6 500,00

159 500,00

4260

Zakup energii

100 000,00

- 10 000,00

90 000,00

4270

Zakup usług remontowych

47 000,00

- 5 000,00

42 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

504 729,83

5 000,00

509 729,83

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

13 000,00

3 500,00

16 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

541 000,00

0,00

541 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

380 000,00

0,00

380 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 000,00

7 700,00

61 700,00

4260

Zakup energii

44 400,00

- 3 000,00

41 400,00

4270

Zakup usług remontowych

18 700,00

- 1 300,00

17 400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

6 100,00

- 1 700,00

4 400,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 600,00

- 700,00

900,00

4430

Różne opłaty i składki

17 900,00

- 1 000,00

16 900,00

Razem:

55 701 536,89

0,00

55 701 536,89


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.poz. 645

[2]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »