| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/455/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 96.148.997,26 zł. z tego:

a) dochody bieżące:             92.648.997,26 zł,

b) dochody majątkowe: 3.500.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 103.464.486,26 zł. z tego:

a) wydatki bieżące:             90.589.440,26 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.875.046,00 zł.

§ 3. Zmienia się treść załącznika określającego dotacje udzielane z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/455/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

8 412 751,00

1 000,00

8 413 751,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

7 426 690,00

1 000,00

7 427 690,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37 000,00

1 000,00

38 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 538 560,00

- 1 000,00

8 537 560,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

2 024 772,00

- 1 000,00

2 023 772,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

164 772,00

- 1 000,00

163 772,00

Razem:

103 464 486,26

0,00

103 464 486,26

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/455/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Zmiana planu  wydatków majątkowych na 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

50 425,00

1 000,00

51 425,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

37 000,00

1 000,00

38 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

37 000,00

1 000,00

38 000,00

Zakup samochodu służbowego

37 000,00

1 000,00

38 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 916 268,00

- 1 000,00

1 915 268,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

164 772,00

- 1 000,00

163 772,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

164 772,00

- 1 000,00

163 772,00

Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego

164 772,00

- 1 000,00

163 772,00

Razem

12 875 046,00

0,00

12 875 046,00

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/455/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »