| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/196/14 Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 885 ze zm). Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje :

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 348 943 zł do łącznej kwoty 21 527 540,54 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 19 111 154,54 zł

b) majątkowe w kwocie 2 416 386 ,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 579 787,00 zł do łącznej kwoty 21 339 952,54 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 18 272 238,97 zł

b) majątkowe w kwocie 3 067 713,57 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Plan zadań inwestycyjnych w 2014 r. po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się nadwyżkę budżetową w wysokości 187 588,00 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Uchwala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/196/14
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.xls

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/196/14
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.xls

załacznik nr 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXV/196/14
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik2a.xls

inwestycje zał. Nr 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/196/14
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.xls

załącznik nr 3. xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/196/14
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.xls

załacznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/196/14
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.doc

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXV

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jagoda Knopp

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »