| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/247/14 Rady Gminy w Regiminie

z dnia 6 listopada 2014r.

sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Regimin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 5, 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. (Dz. U. z 2014 poz. 849 ) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (M.P. z 2014 r., poz. 718) - Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Regimin na rok 2015:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób              zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku              publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m ² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym              materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o              działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1               powierzchni użytkowej,

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Pielech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »