| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/208/2014 Rady Gminy Grębków

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.)  oraz art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 849 z późn. zm.)Rada Gminy Grębkówuchwala ,co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Grębków:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                            -              665,00 zł

b) powyżej 5,5 ton  do 9 ton włącznie                            -              899,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                            -        1.115,00 zł

2) od  samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.             

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu       pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                          -      1.037,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                            -      1.241,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                            -      1.390,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) 5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach            lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę             całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością            rolniczą prowadzoną  przez podatnika podatku rolnego                            -              675,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez       podatnika   podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają       dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton według stawek       określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach              lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                            - 1.348,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc-  2.035,00 zł

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała  XXX/161/2013  Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Ireneusz Kowalski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/208/2014
Rady Gminy Grębków
z dnia 6 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU  DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
( w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

675

813

13

14

815

1.020

14

15

1.020

1.177

15

1.180

1.435

Trzy osie

12

17

815

1.020

17

19

1.020

1.180

19

21

1.180

1.390

21

23

1.350

1.500

23

25

1.490

1.800

25

1.630

1.820

Cztery osie i więcej

12

25

1.350

1.490

25

27

1.490

1.630

27

29

1.630

1.900

29

31

1.900

2.800

31

1.900

2.800


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/208/2014
Rady Gminy Grębków
z dnia 6 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.020

1.220

18

25

1.220

1.390

25

31

1.390

1.500

31

1.600

2.250

Trzy osie

12

40

1.450

1.980

40

1.980

2.900


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/208/2014
Rady Gminy Grębków
z dnia 6 listopada 2014 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

270

350

18

25

280

410

25

410

680

Dwie osie

12

28

350

410

28

33

710

980

33

38

1.020

1.480

38

1.400

1.950

Trzy osie

12

38

790

1.080

38

1.080

1.470

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »