| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 435/170/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 6 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami.: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911) w wykonaniu uchwały Nr XXXV/276/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 51.817 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 61.150.538 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 53.521.438 zł,

b) dochody majątkowe - 7.629.100 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 51.817 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 67.142.222,53 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 50.454.733,53 zł,

b) wydatki majątkowe - 16.687.489 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wicestarosta


Jerzy Bauer

Starosta


Zbigniew Kamiński

Członkowie Zarządu:

Dariusz Zygmunt Chmielewski..............................

Waldemar Wojtkowski...........................................

Urszula Wołosiewicz.............................................


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 435/170/14
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA ZLECONE

700

Gospodarka mieszkaniowa

58 000,00

50 000,00

108 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58 000,00

50 000,00

108 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

58 000,00

50 000,00

108 000,00

750

Administracja publiczna

124 031,00

1 817,00

125 848,00

75011

Urzędy wojewódzkie

94 271,00

1 817,00

96 088,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

94 271,00

1 817,00

96 088,00

Razem:

7 333 160,00

51 817,00

7 384 977,00

Ogółem:

61 098 721,00

51 817,00

61 150 538,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 435/170/14
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

ZADANIA WŁASNE

801

Oświata i wychowanie

24 921 816,00

0,00

24 921 816,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

709 374,00

0,00

709 374,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

43 952,00

- 1 200,00

42 752,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 650,00

1 200,00

9 850,00

Razem:

58 473 685,53

0,00

58 473 685,53

ZADANIA ZLECONE

700

Gospodarka mieszkaniowa

58 000,00

50 000,00

108 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58 000,00

50 000,00

108 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 872,00

2 872,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

410,00

410,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

16 718,00

16 718,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 600,00

30 000,00

75 600,00

750

Administracja publiczna

124 031,00

1 817,00

125 848,00

75011

Urzędy wojewódzkie

94 271,00

1 817,00

96 088,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

84 537,00

1 817,00

86 354,00

Razem:

7 333 160,00

51 817,00

7 384 977,00

Ogółem:

67 090 405,53

51 817,00

67 142 222,53

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »