| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/240/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego

z dnia 28 kwietnia 2014r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2014 Nr XLII/212/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 767.925,36 zł, zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 767.925,36 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 50.802.468,76 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52,52 zł, dochody bieżące zmniejsza się
o kwotę 52,52 zł, tj. do kwoty 48.511.468,76 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 767.872,84 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 767.872,84 zł, tj. do kwoty 2.291.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. "Dochody na 2014 rok".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego


Zdzisław Tarka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/240/2014
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.

DOCHODY


Dział


Źródło dochodów

Ogółem

z tego :

bieżące

w tym:

majątkowe

w tym:

dotacje

środki
europejskie
i inne środki
pochodzące
ze źródeł
zagranicznych,
niepodlegające
zwrotowi

dotacje

środki
europejskie
i inne środki
pochodzące
ze źródeł
zagranicznych,
niepodlegające
zwrotowi

Przed zmianą

Zwiększ

Zmniejsz

Po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

600

Transport i łączność

0,00

767 872,84

767 872,84

767 872,84

Dochody ze zbycia
praw majątkowych

0,00

767 872,84

767 872,84

767 872,84

700

Gospodarka
mieszkaniowa

2 106 000,00

767 872,84

1 338 127,16

406 000,00

36 000,00

932 127,16

Wpłaty z tytułu
odpłatnego nabycia
prawa własności
oraz prawa
użytkowania
wieczystego
nieruchomości

1 700 000,00

767 872,84

932 127,16

-767 872,84

758

Różne rozliczenia

24 202 618,00

52,52

24 202 565,48

24 202 565,48

Pozostałe odsetki

100 000,00

52,52

99 947,48

-52,52

801

Oświata i wychowanie

914 393,88

52,52

914 446,40

663 446,40

663 393,88

251 000,00

24 122,00

226 878,00

Wpływy do budżetu
pozostałości środków
finansowych
gromadzonych
na wydzielonym
rachunku jednostki
budżetowej

0,00

52,52

52,52

52,52

Dochody ogółem

50 802 468,76

767 925,36

767 925,36

50 802 468,76

48 511 468,76

10 532 941,17

761 443,47

2 291 000,00

64 122,00

526 878,00

.Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego


Zdzisław Tarka


Uzasadnienie

I. Zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 767.925,36 zł spowodowane jest:

1. Zwiększeniem działu 600, rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę 767.872,84 zł - dochód ze zbycia praw majątkowych.

2. Zwiększeniem działu 801, rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 52,52 zł z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

II. Zmniejszenie planu budżetu po stronie dochodów o kwotę 767.925,36 zł spowodowane jest:

1. Zmniejszeniem działu 700, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 767.872,84 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2. Zmniejszeniem działu 758, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 52,52 zł z tytułu zmniejszenia planu odsetek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »