| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1442/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 11 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 232 950

Dział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 232 950

Rozdz.

75801

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 232 950

§

2920

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1 232 950

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 1 232 950

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

969 160

Rozdz.

80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

602 460

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

33 040

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

470 520

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

86 560

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

12 340

Rozdz.

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

12 880

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

3 660

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

7 100

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1 850

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

270

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

269 780

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

4 120

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

221 370

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

38 760

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

5 530

Rozdz.

80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

84 040

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

70 240

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

12 080

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

1 720

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

263 790

Rozdz.

85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

263 790

§

3020

WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

11 220

§

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

209 270

§

4110

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

37 900

§

4120

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

5 400

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej Nr ST3/4820/2/2014 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 232 950 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »