| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Miedzna

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 14.718.208,00 zł, z tego: a) bieżące w kwocie - 10.155.508,00 zł, b) majątkowe w kwocie - 4.562.700,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 15.067.076,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie - 9.818.853,00 zł, b) majątkowe w kwocie - 5.248.223,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a .

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości - 348.868,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie - 348.868,00 zł 2. Ustala się: a) przychody budżetu w kwocie - 858.000,00 zł b) rozchody budżetu w kwocie - 509.132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - 2.000.000,00 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000,00 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 500.000,00zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 58.060,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - 23.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 262.223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.906,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 56.906,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie - 1.427.033,00 zł i wydatki w kwocie - 1.427.033,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 6a


Załącznik do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy Miedzna
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik.pdf

Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »