| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała budżetowa nr V/14/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 30 grudnia 2014r.

na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594. ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236 art.237, art.239 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 911 i poz. 1146) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie33 730 202,32 zł z tego:

a) bieżące w kwocie33 106 202,32 zł,

b) majątkowe w kwocie624 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie34 452 009,32 zł z tego:

a) bieżące w kwocie29 547 481,32 zł,

b) majątkowe w kwocie4 904 528,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 721 807 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 343 996 zł , z następujących tytułów;

a) kredyty w kwocie2 343 996 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 622 189 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie689 289 zł,

b) pożyczki w kwocie392 900 zł,

c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 540 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w ust.3.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości150 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości61 839 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 300 000 zł.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 333 849,14 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą nr 4.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr Bożena Grad


Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/14/2014
Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/14/2014
Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/14/2014
Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok


Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr V/14/2014
Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2015 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr V/14/2014
Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje udzielane w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »