| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Przysuskiego

z dnia 22 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została na podstawie art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w celu realizacji zadań Starosty Przysuskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

SKŁAD KOMISJI

Zarządzeniem Nr 4/2014 Starosty Przysuskiego z dnia 6 lutego 2014 roku została powołania Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2016, w skład której wchodzili:

Przewodniczący Komisji

1. Pan Marian Niemirski - Starosta Przysuski

Członkowie Komisji:

2. Pan Włodzimierz Krupa - Radny Powiatu Przysuskiego

3. Pan Dariusz Marasek - Radny Powiatu Przysuskiego

4. Pan Wojciech Brandt - Komendant KPP w Przysusze

5. Pan Leszek Jędrzejczak - przedstawiciel KPP w Przysusze

6. Pani Luiza Kozłowska - Pracownik oświaty

7. Pani Grażyna Więckowska - przedstawiciel pomocy społecznej

8. Pani Jolanta Wilk - przedstawiciel PSSE w Przysusze

9. Pan Paweł Ziętek - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

w związku z wygaśnięciem mandatu radnego z dniem 21 listopada 2014 roku, Rada powiatu w miejsce Radnych:

- Włodzimierza Krupy,

- Dariusza Maraska,

uchwałą Nr II/15/2014 z dnia 30 grudnia powołała w skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku Radnych:

- Marka Kilianka,

- Jana Gawrysia,

TEMATY OMAWIANE NA POSIEDZENIACH KOMISJI W 2014 r.

1. Zadania dla służb, inspekcji i straży oraz samorządu terytorialnego, które zostały zawarte w Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2014 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 r.

2. Przedstawienie Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Przysuskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

3. Przedstawienie sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej policji w Przysusze za 2013 rok- sprawozdanie złożone do KBiP - do wglądu przez członków komisji.

4. Koordynacja działań służb, inspekcji i straży oraz administracji publicznej w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu, zwiększenie zainteresowania realizacją rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w szczególności w obszarze bezpieczeństwo mieszkańców w miejscu zamieszkania / referowali KPP, KP PSP, PSSE, /

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

W 2014 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji, na której omówiono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Przysuskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i porządku wykonywała w 2014 roku następujące zadania:

- Oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu dokonywano w sposób ciągły i na bieżąco na podstawie składanych codziennie przez powiatowe służby, straże i inspekcje meldunków o istotnych dla bezpieczeństwa zagrożeniach i zdarzeniach,

- Bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny na terenie powiatu,

- Zabezpieczenie mienia osobistego obywateli oraz mienia publicznego,

- Działania prewencyjne i ratowniczo- gaśnicze prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i podległą jej Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą, oraz jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,

- Bezpieczeństwo sanitarne,

- Bezpieczeństwo weterynaryjne,

- Bezpieczeństwo ekologiczne,

- Współpraca powiatowych służb, inspekcji i straży ze strukturami zarządzania kryzysowego Starosty

PODSUMOWANIE I OCENA WSPÓŁPRACY

Realizowano program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Podejmowano przedsięwzięcia mające na celu realizację zadań zawartych w wytycznych Wojewody Mazowieckiego.

W swoim całorocznym działaniu Komisja jako organ doradczy i opiniotwórczy wypełniła swoje ustawowe zadania jako pomoc w realizacji zadań Starosty Przysuskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Współpraca Komisji z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu układała się właściwie.

STAROSTA


mgr inż. Marian Niemirski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »