| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Przysuskiego

z dnia 22 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została na podstawie art. 38 a ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) w celu realizacji zadań Starosty Przysuskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

SKŁAD KOMISJI

Zarządzeniem Nr 4/2014 Starosty Przysuskiego z dnia 6 lutego 2014 roku została powołania Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014 - 2016, w skład której wchodzili:

Przewodniczący Komisji

1. Pan Marian Niemirski - Starosta Przysuski

Członkowie Komisji:

2. Pan Włodzimierz Krupa - Radny Powiatu Przysuskiego

3. Pan Dariusz Marasek - Radny Powiatu Przysuskiego

4. Pan Wojciech Brandt - Komendant KPP w Przysusze

5. Pan Leszek Jędrzejczak - przedstawiciel KPP w Przysusze

6. Pani Luiza Kozłowska - Pracownik oświaty

7. Pani Grażyna Więckowska - przedstawiciel pomocy społecznej

8. Pani Jolanta Wilk - przedstawiciel PSSE w Przysusze

9. Pan Paweł Ziętek - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Radomiu.

w związku z wygaśnięciem mandatu radnego z dniem 21 listopada 2014 roku, Rada powiatu w miejsce Radnych:

- Włodzimierza Krupy,

- Dariusza Maraska,

uchwałą Nr II/15/2014 z dnia 30 grudnia powołała w skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku Radnych:

- Marka Kilianka,

- Jana Gawrysia,

TEMATY OMAWIANE NA POSIEDZENIACH KOMISJI W 2014 r.

1. Zadania dla służb, inspekcji i straży oraz samorządu terytorialnego, które zostały zawarte w Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2014 r. do działalności w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 r.

2. Przedstawienie Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Przysuskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

3. Przedstawienie sprawozdania dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej policji w Przysusze za 2013 rok- sprawozdanie złożone do KBiP - do wglądu przez członków komisji.

4. Koordynacja działań służb, inspekcji i straży oraz administracji publicznej w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu, zwiększenie zainteresowania realizacją rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w szczególności w obszarze bezpieczeństwo mieszkańców w miejscu zamieszkania / referowali KPP, KP PSP, PSSE, /

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

W 2014 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji, na której omówiono stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Przysuskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i porządku wykonywała w 2014 roku następujące zadania:

- Oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu dokonywano w sposób ciągły i na bieżąco na podstawie składanych codziennie przez powiatowe służby, straże i inspekcje meldunków o istotnych dla bezpieczeństwa zagrożeniach i zdarzeniach,

- Bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny na terenie powiatu,

- Zabezpieczenie mienia osobistego obywateli oraz mienia publicznego,

- Działania prewencyjne i ratowniczo- gaśnicze prowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i podległą jej Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą, oraz jednostki OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,

- Bezpieczeństwo sanitarne,

- Bezpieczeństwo weterynaryjne,

- Bezpieczeństwo ekologiczne,

- Współpraca powiatowych służb, inspekcji i straży ze strukturami zarządzania kryzysowego Starosty

PODSUMOWANIE I OCENA WSPÓŁPRACY

Realizowano program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Podejmowano przedsięwzięcia mające na celu realizację zadań zawartych w wytycznych Wojewody Mazowieckiego.

W swoim całorocznym działaniu Komisja jako organ doradczy i opiniotwórczy wypełniła swoje ustawowe zadania jako pomoc w realizacji zadań Starosty Przysuskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Współpraca Komisji z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami, inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu układała się właściwie.

STAROSTA


mgr inż. Marian Niemirski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »