| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie uznania rezerwatu przyrody Klimonty

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody o nazwie Klimonty, zwany dalej "rezerwatem", obszar leśny o łącznej powierzchni 109,20 ha, położony na terenie gminy Mordy, w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim.

2. Wykaz działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Opis przebiegu granicy rezerwatu, w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu, jest zachowanie kompleksu olsów i łęgów stanowiących ostoje chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

§ 3. Dla rezerwatu ustala się:

1) rodzaj: Leśny (L);

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ - Biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf),

- podtyp - biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ - Różnych ekosystemów (EE),

- podtyp - mozaiki różnych ekosystemów (me).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


Aleksandra Atłowska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Wykaz działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu

Podział administracyjny

Podział geodezyjny

Adres leśny zgodny z planem urządzania lasu dla nadleśnictwa Siedlce obowiązującym w terminie od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2015 r.

Własność

Powierzchnia działki ewidencyjnej w części stanowiącej rezerwat
[ha]

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Numer działki ewidencyjnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2024

Warszawa

Siedlce

Mordy

24

a

Skarb Państwa

20,95

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2024

Warszawa

Siedlce

Mordy

24

b

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2024

Warszawa

Siedlce

Mordy

24

f

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2024

Warszawa

Siedlce

Mordy

24

l

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2024

Warszawa

Siedlce

Mordy

24

m

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2024

Warszawa

Siedlce

Mordy

24

~b

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2025

Warszawa

Siedlce

Mordy

25

a

Skarb Państwa

14,06

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2025

Warszawa

Siedlce

Mordy

25

b

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2025

Warszawa

Siedlce

Mordy

25

c

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

a

Skarb Państwa

36,39

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

b

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

c

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

d

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

f

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

h

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2027

Warszawa

Siedlce

Mordy

27

~b

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2029

Warszawa

Siedlce

Mordy

29

c

Skarb Państwa

12,72

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2029

Warszawa

Siedlce

Mordy

29

d

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2030

Warszawa

Siedlce

Mordy

30

a

Skarb Państwa

25,08

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2030

Warszawa

Siedlce

Mordy

30

b

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2030

Warszawa

Siedlce

Mordy

30

c

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2030

Warszawa

Siedlce

Mordy

30

d

Skarb Państwa

Siedlecki

Mordy

Klimonty

2030

Warszawa

Siedlce

Mordy

30

f

Skarb Państwa


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Przebieg granicy rezerwatu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Opis przebiegu granicy rezerwatu

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7

Lp

Punkt X

Punkt Y

1

7605631,4301

5782456,2301

2

7605668,2401

5782396,4101

3

7605729,0601

5782297,5801

4

7605729,2901

5782295,1601

5

7605732,4201

5782259,9901

6

7605733,4801

5782248,1501

7

7605740,3801

5782171,1901

8

7605745,6201

5782112,6401

9

7605739,8901

5782090,6701

10

7605738,3301

5782084,6901

11

7605736,1901

5782076,4701

12

7605729,5401

5782051,0001

13

7605728,6401

5782047,5601

14

7605707,9601

5781968,3001

15

7605701,2301

5781942,5201

16

7605694,3401

5781916,0901

17

7605627,0401

5781794,2701

18

7605584,7001

5781717,6601

19

7605580,7901

5781712,8501

20

7605578,8201

5781710,4601

21

7605502,0301

5781616,4101

22

7605482,7801

5781599,1601

23

7605478,5201

5781601,8501

24

7605413,4001

5781643,0801

25

7605438,0801

5781659,2901

26

7605300,9601

5781819,9401

27

7605353,1901

5781993,8901

28

7605284,2301

5782058,9401

29

7605216,7301

5782109,8201

30

7605191,7701

5782130,1401

31

7605147,8001

5782165,9501

32

7605124,9301

5782185,0201

33

7605087,3401

5782216,3401

34

7605086,4801

5782217,0201

35

7605067,0601

5782232,0901

36

7605049,7701

5782245,5401

37

7605046,9001

5782247,7601

38

7605037,8201

5782254,8201

39

7605027,8701

5782262,5601

40

7605021,6401

5782267,3801

41

7605014,0201

5782273,3101

42

7605006,3101

5782279,3001

43

7604997,9901

5782285,7601

44

7604986,5501

5782294,6501

45

7604973,1001

5782305,1001

46

7604965,7601

5782310,8001

47

7604962,2001

5782311,9001

48

7604955,8701

5782313,7501

49

7604949,6701

5782315,6701

50

7604943,0701

5782317,7001

51

7604927,7901

5782322,4201

52

7604912,5401

5782327,1201

53

7604886,7101

5782335,1101

54

7604883,8301

5782335,9901

55

7604858,8201

5782343,7201

56

7604809,2301

5782359,0401

57

7604806,3501

5782359,9301

58

7604788,6101

5782365,4001

59

7604768,1401

5782371,7101

60

7604759,0801

5782374,5301

61

7604733,6201

5782382,4701

62

7604730,7401

5782383,3701

63

7604697,0101

5782393,8801

64

7604689,3201

5782396,2801

65

7604680,7701

5782398,9401

66

7604665,3601

5782403,7401

67

7604662,4801

5782404,6401

68

7604639,8801

5782411,6901

69

7604610,1201

5782420,9701

70

7604586,6501

5782428,2801

71

7604565,6501

5782434,8301

72

7604563,9646

5782435,3605

73

7604563,9985

5782435,4682

74

7604565,5051

5782440,0589

75

7604664,9219

5782744,7076

76

7604665,7425

5782747,4008

77

7605200,7101

5782415,1101

78

7605658,0613

5782125,8791

79

7605658,1298

5782125,9875

80

7605664,2494

5782135,5911

81

7605367,6109

5782324,6930

82

7605212,1511

5782430,7561

83

7605212,0301

5782430,6801

84

7605119,3701

5783203,0301

85

7605295,9701

5783284,9701

86

7605295,9699

5783284,9918

87

7605296,0945

5783285,0496

88

7605395,9811

5783123,9364

89

7605399,0558

5783118,9796

90

7605409,2073

5783106,9249

91

7605429,2107

5783083,1723

92

7605563,8220

5782978,2304

93

7605563,6601

5782964,4501

94

7605563,6201

5782961,4101

95

7605563,3401

5782937,9001

96

7605551,1201

5782907,2001

97

7605536,0601

5782869,4101

98

7605519,3901

5782833,6901

99

7605510,1701

5782813,9301

100

7605507,6201

5782808,4601

101

7605505,6001

5782794,6501

102

7605503,5601

5782780,5901

103

7605505,3401

5782768,6601

104

7605508,7101

5782745,9901

105

7605519,9101

5782670,7901

106

7605520,4901

5782666,8901

107

7605546,1001

5782591,6501

108

7605553,3001

5782570,4901

109

7605560,6401

5782548,9201

110

7605561,9301

5782546,5801

111

7605568,2901

5782535,0301

112

7605590,8801

5782522,1301

113

7605596,7901

5782512,5101

114

7605608,8801

5782492,8801

115

7605614,4801

5782483,7701

116

7605619,1301

5782476,2201

117

7605631,4301

5782456,2301

118

7605192,1201

5783847,6501

119

7605253,4035

5783669,9246

120

7605221,9842

5783687,4341

121

7605183,9295

5783777,8823

122

7605181,2609

5783784,2249

123

7604928,0812

5783666,8250

124

7604953,3581

5783566,0724

125

7604948,7173

5783551,3775

126

7604899,0576

5783516,7495

127

7604826,4615

5783475,8726

128

7604819,4493

5783441,5657

129

7604819,3001

5783441,5501

130

7604808,8701

5783443,8601

131

7604782,7754

5783590,5385

132

7604782,9056

5783590,6152

133

7604786,5897

5783592,7866

134

7604806,9339

5783606,0707

135

7604809,1828

5783623,0159

136

7604812,2887

5783646,3995

137

7604781,7299

5783828,4801

138

7604790,0491

5783930,5337

139

7604788,0189

5783939,2529

140

7604809,0597

5783994,0563

141

7604798,7599

5784014,9192

142

7604869,5201

5784028,8701

143

7604979,2301

5784021,1801

144

7605018,1201

5784014,7701

145

7605021,0101

5784013,5101

146

7605032,7601

5784005,6201

147

7605179,4401

5783869,5201

148

7605184,1701

5783863,2501

149

7605186,0701

5783860,3601

150

7605192,1201

5783847,6501

151

7604860,9092

5784572,0399

152

7604915,8421

5784544,8226

153

7604953,5231

5784544,6431

154

7604982,9394

5784554,9652

155

7605028,8357

5784599,3576

156

7605030,9701

5784599,2401

157

7605017,4684

5784433,6418

158

7604936,9917

5784442,3059

159

7604909,7047

5784415,6475

160

7604888,8070

5784403,3689

161

7604878,9174

5784355,6715

162

7604902,2368

5784300,2050

163

7604951,7140

5784292,8357

164

7604957,8064

5784265,2561

165

7604969,2257

5784244,3820

166

7604962,6211

5784191,4528

167

7604968,8077

5784167,2914

168

7605023,4224

5784159,7934

169

7605052,7819

5784139,0336

170

7605044,6501

5784056,8101

171

7605038,1201

5784011,5701

172

7605026,3601

5784019,4601

173

7605018,8101

5784022,7501

174

7604979,9101

5784029,1501

175

7604868,0801

5784036,7501

176

7604709,0601

5784010,7701

177

7604667,8864

5784094,5659

178

7604668,0536

5784094,5792

179

7604704,7497

5784097,4880

180

7604735,6249

5784116,4338

181

7604730,5306

5784162,7338

182

7604831,2544

5784180,5140

183

7604831,7961

5784200,2054

184

7604772,9897

5784242,0869

185

7604772,3420

5784249,8164

186

7604701,8059

5784301,4552

187

7604674,6948

5784343,3363

188

7604648,5371

5784388,5835

189

7604647,7637

5784422,8768

190

7604619,0555

5784469,0702

191

7604602,8387

5784471,2287

192

7604596,8512

5784471,3937

193

7604578,0877

5784474,4825

194

7604563,8875

5784487,7189

195

7604555,6852

5784491,7575

196

7604554,8769

5784492,1554

197

7604584,7201

5784686,3601

198

7604599,2801

5784773,2701

199

7604617,8701

5784820,2801

200

7604631,3301

5784869,0401

201

7604813,9717

5784745,1161

202

7604785,0152

5784677,7885

203

7604803,6356

5784638,7285

204

7604820,4762

5784627,9892

205

7604826,2746

5784620,9763

206

7604860,9092

5784572,0399


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 1002 i 1101.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »