| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie uznania rezerwatu przyrody Turzyniec

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za rezerwat przyrody o nazwie Turzyniec, zwany dalej "rezerwatem", obszar leśny o łącznej powierzchni 72,17 ha, położony na terenie gminy Stoczek, w powiecie węgrowskim, w województwie mazowieckim.

2. Wykaz działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Opis przebiegu granicy rezerwatu w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu lasów bagiennych i wilgotnych oraz śródleśnych turzycowisk.

§ 3. Dla rezerwatu ustala się:

1) rodzaj - leśny (L);

2) typ i podtyp:

a) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

- typ - biocenotyczny i fizjocenotyczny (PBf),

- podtyp - biocenoz naturalnych i półnaturalnych (bp),

b) ze względu na główny typ ekosystemu:

- typ - różnych ekosystemów (EE),

- podtyp - mozaiki różnych ekosystemów (me).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Konserwator Przyrody.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


Aleksandra Atłowska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Wykaz działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych wchodzących w skład rezerwatu

Podział administracyjny

Podział geodezyjny

Adres leśny zgodny z planem urządzania lasu dla nadleśnictwa Łochów obowiązującym w terminie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2024 r.

Własność

Powierzchnia działki ewidencyjnej w części stanowiącej rezerwat
[ha]

Powiat

Gmina

Obręb ewidencyjny

Numer działki ewidencyjnej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Nadleśnictwo

Leśnictwo

Oddział

Pododdział

Węgrowski

Stoczek

Majdan

232

Warszawa

Łochów

Stoczek

72

k

Skarb Państwa

8,87

Węgrowski

Stoczek

Majdan

232

Warszawa

Łochów

Stoczek

72

i

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

232

Warszawa

Łochów

Stoczek

72

h

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

232

Warszawa

Łochów

Stoczek

72

j

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

232

Warszawa

Łochów

Stoczek

72

g

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

233

Warszawa

Łochów

Stoczek

73

i

Skarb Państwa

15,69

Węgrowski

Stoczek

Majdan

233

Warszawa

Łochów

Stoczek

73

j

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

233

Warszawa

Łochów

Stoczek

73

k

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

233

Warszawa

Łochów

Stoczek

73

l

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

233

Warszawa

Łochów

Stoczek

73

m

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

233

Warszawa

Łochów

Stoczek

73

~a

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

a

Skarb Państwa

14,81

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

b

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

c

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

d

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

f

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

h

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

i

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

k

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

237

Warszawa

Łochów

Stoczek

77

~a

Skarb Państwa

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

a

32,80

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

b

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

c

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

d

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

f

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

g

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

h

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

i

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

j

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

~a

Węgrowski

Stoczek

Majdan

238

Warszawa

Łochów

Stoczek

78

~b


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Przebieg granicy rezerwatu

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 10 lutego 2015 r.

Opis przebiegu granicy rezerwatu

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7

Lp

Punkt X

Punkt Y

1

7563666,9296

5819864,1945

2

7563688,6468

5819836,1683

3

7563700,4644

5819798,4583

4

7563718,3584

5819760,6134

5

7563719,5262

5819724,4105

6

7563725,8837

5819717,6905

7

7563765,4478

5819675,8709

8

7563799,0579

5819663,8881

9

7563810,1154

5819659,9458

10

7563814,9273

5819658,2302

11

7563815,2810

5819658,1042

12

7563816,7497

5819646,8939

13

7563883,2716

5819671,0644

14

7563912,7602

5819705,7873

15

7563947,0231

5819713,8528

16

7563990,7984

5819704,1247

17

7564057,3944

5819704,7803

18

7564093,5330

5819690,2711

19

7564109,6662

5819658,2860

20

7564112,0418

5819635,6974

21

7564170,6246

5819615,7155

22

7564175,6641

5819613,9966

23

7564198,6701

5819448,4501

24

7564218,1700

5819309,0758

25

7564213,3456

5819308,8117

26

7564183,4224

5819307,1739

27

7564144,2199

5819297,4143

28

7564106,2687

5819279,7354

29

7564064,4638

5819265,6154

30

7564044,3857

5819252,3740

31

7563984,4191

5819240,7284

32

7563961,1615

5819201,9405

33

7563970,7235

5819179,4329

34

7563977,7690

5819166,4904

35

7563981,5167

5819107,8433

36

7564004,7901

5819094,8513

37

7564061,2830

5819117,9897

38

7564093,0506

5819120,8614

39

7564095,9027

5819088,0238

40

7564111,5680

5819072,0108

41

7564125,9659

5819068,3900

42

7564130,2993

5819050,0095

43

7564128,9112

5819037,1107

44

7564161,1260

5819003,0491

45

7564166,0853

5818955,9850

46

7564135,6170

5818918,0374

47

7564147,8992

5818909,5624

48

7564132,2164

5818885,5932

49

7564087,5541

5818854,2925

50

7564069,1181

5818828,8187

51

7564032,9815

5818804,0455

52

7564018,6132

5818808,7361

53

7564022,7379

5818745,2759

54

7564038,8085

5818686,8376

55

7563943,9051

5818663,2671

56

7563943,2368

5818663,1011

57

7563794,9067

5818622,6088

58

7563615,2033

5818567,8824

59

7563588,1241

5818557,9968

60

7563585,6456

5818557,0920

61

7563585,2201

5818557,1101

62

7563583,1201

5818557,2001

63

7563524,7901

5818768,1501

64

7563471,1901

5818963,1801

65

7563435,5401

5819091,8201

66

7563401,8501

5819213,3201

67

7563366,7901

5819339,3501

68

7563359,1901

5819366,6801

69

7563354,5801

5819384,4401

70

7563390,0201

5819385,7501

71

7563389,1301

5819388,7201

72

7563356,6357

5819490,5910

73

7563358,6759

5819493,0332

74

7563391,0285

5819531,7606

75

7563413,0492

5819561,8702

76

7563442,9630

5819587,3732

77

7563470,2346

5819608,2148

78

7563548,5861

5819688,1169

79

7563556,3992

5819698,0541

80

7563558,4043

5819704,8128

81

7563551,6455

5819728,2868

82

7563546,9532

5819749,9394

83

7563546,4924

5819758,7728

84

7563549,3023

5819771,0439

85

7563550,3298

5819782,6588

86

7563547,9784

5819799,6597

87

7563544,7948

5819812,0969

88

7563543,9469

5819826,0572

89

7563546,0516

5819838,3478

90

7563551,5941

5819847,3677

91

7563558,8113

5819853,1658

92

7563565,2355

5819855,8104

93

7563578,6913

5819857,5544

94

7563591,6958

5819860,0533

95

7563612,3895

5819864,0298

96

7563650,5039

5819860,0055

97

7563666,9296

5819864,1945


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »