| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy w Tczowie

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Na podstawie art. 6 l ust. 2 i art. 6 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm./ oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ Rada Gminy w Tczowie  uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2.

1. Na inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty wyznacza się sołtysów zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się z zastosowaniem kwitariuszy przychodowych K – 103.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 4.

Rozliczenie z pobranej opłaty następuje w terminie 3 dni od ustalonego terminu zapłaty opłaty.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XLIV/188/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tczów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Woźniak


Załącznik Nr 1do Uchwały Nr IV/21/2015
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 16 lutego 2015 r.

1. Bartodzieje – Linowski Marcin

2. Borki - Wolszczak Artur

3. Brzezinki Nowe - Wólczyński Józef

4. Brzezinki Stare – Wiśniewski Zbigniew

5. Janów – Puk Janusz

6. Józefów – Cieślak Monika

7. Julianów - Komisarski Paweł

8. Kazimierzów – Tomasz Pietrzyk

9. Lucin – Marud Małgorzata

10. Podzakrzówek - Wolszczak Sławomir

11. Rawica Nowa – Tomasz Pietrzyk

12. Rawica Stara - Woźniak Piotr

13. Tczów - Banasik Radosław

14. Tynica – Pawelec Sylwester

15. Wincentów - Banasik Alicja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »