| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 40.344 zł do wysokości 63.675.236 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.344 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.769.016 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 40.344 zł do wysokości 64.785.036 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 40.344 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.769.016 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 719 900,00

40 344,00

8 760 244,00

85295

Pozostała działalność

60 000,00

40 344,00

100 344,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

40 344,00

40 344,00

Razem:

63 634 892,00

40 344,00

63 675 236,00

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2014 – Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 40.344 zł do wysokości: 63.675.236 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295– dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.164.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 10/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 531 400,00

40 344,00

7 571 744,00

85295

Pozostała działalność

0,00

40 344,00

40 344,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

40 344,00

40 344,00

Razem:

7 728 672,00

40 344,00

7 769 016,00

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 10/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2014

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 40.344 zł do wysokości: 7.769.016 zł.

Uzasadnienie

Dział 852 rozdział 85295– dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.164.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 403 900,00

0,00

5 403 900,00

70095

Pozostała działalność

5 111 400,00

0,00

5 111 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 892 000,00

- 1 000,00

1 891 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

1 000,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

11 278 000,00

40 344,00

11 318 344,00

85295

Pozostała działalność

142 000,00

40 344,00

182 344,00

3110

Świadczenia społeczne

142 000,00

39 200,00

181 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

644,00

644,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 851 600,00

0,00

4 851 600,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

360 000,00

25 000,00

385 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

350 000,00

25 000,00

375 000,00

90002

Gospodarka odpadami

1 390 000,00

- 10 000,00

1 380 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 10 000,00

10 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

928 300,00

- 15 000,00

913 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

623 300,00

- 15 000,00

608 300,00

Razem:

64 744 692,00

40 344,00

64 785 036,00

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2014

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 40.344 zł. do wysokości: 64.785.036 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70095– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85295– dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.164.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2.Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.01.2014 z dnia 10.01.2014.

Dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania

Burmistrz Miasta
Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 10/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2014 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 531 400,00

40 344,00

7 571 744,00

85295

Pozostała działalność

0,00

40 344,00

40 344,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

39 200,00

39 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

644,00

644,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

500,00

500,00

Razem:

7 728 672,00

40 344,00

7 769 016,00

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 10/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 stycznia 2014

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 40.344 zł. do wysokości: 7.769.016 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295– dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.164.2013, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r.

2.Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.01.2014 z dnia 10.01.2014.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »