| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 11/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 10.949,93 zł do wysokości 63.686.185,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.949,93 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.779.965,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2014 o kwotę 10.949,93 zł do wysokości 64.795.985,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 10.949,93 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.779.965,93 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.                                                                                   

Burmistrz Miasta


Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

8 760 244,00

10 949,93

8 771 193,93

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

10 949,93

10 949,93

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

10 949,93

10 949,93

Razem:

63 675 236,00

10 949,93

63 686 185,93

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 stycznia 2014 – Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 10.949,93 zł do wysokości: 63.686.185,93 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215– dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.1.2014, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 11/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 571 744,00

10 949,93

7 582 693,93

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

10 949,93

10 949,93

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

10 949,93

10 949,93

Razem:

7 769 016,00

10 949,93

7 779 965,93

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 11/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2014

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 10.949,93 zł do wysokości: 7.779.965,93 zł.

Uzasadnienie

Dział 852 rozdział 85215– dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.1.2014, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 403 900,00

0,00

5 403 900,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

292 500,00

0,00

292 500,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

300,00

300,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

20 000,00

- 300,00

19 700,00

750

Administracja publiczna

6 400 447,50

0,00

6 400 447,50

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 402 270,50

0,00

5 402 270,50

4300

Zakup usług pozostałych

525 700,00

- 2 000,00

523 700,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0,00

2 000,00

2 000,00

852

Pomoc społeczna

11 318 344,00

10 949,93

11 329 293,93

85215

Dodatki mieszkaniowe

750 000,00

10 949,93

760 949,93

3110

Świadczenia społeczne

750 000,00

10 735,23

760 735,23

4430

Różne opłaty i składki

0,00

214,70

214,70

Razem:

64 785 036,00

10 949,93

64 795 985,93

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2014

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 10.949,93 zł. do wysokości: 64.795.985,93 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70005– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023– dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85215– dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.1.2014, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski


Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 11/2014
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

7 571 744,00

10 949,93

7 582 693,93

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

10 949,93

10 949,93

3110

Świadczenia społeczne

0,00

10 735,23

10 735,23

4430

Różne opłaty i składki

0,00

214,70

214,70

Razem:

7 769 016,00

10 949,93

7 779 965,93

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 11/2014

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2014

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 10.949,93 zł. do wysokości: 7.779.965,93 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział85215– dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2014 Nr FIN-I.3111.17.1.2014, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »