| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/482/14 Rady Miasta Otwocka

z dnia 4 lutego 2014r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w?Uchwale Budżetowej na 2014?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta i wydatki budżetu miasta o kwotę 20 000 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się dochody budżetu miasta i wydatki budżetu miasta o kwotę 541 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków kwoty 4 888 783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Planowana kwota dochodów wynosi 138 599 742 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie              117 526 361 zł,

b) majątkowe w kwocie              21 073 381 zł.

2. Planowana kwota wydatków wynosi 139 920 411 zł. w tym:

a) bieżące w kwocie              118 747 924 zł,

b) majątkowe w kwocie              21 172 487 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Piotr Kudlicki


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/482/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 4 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/482/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2014 roku


Uzasadnienie

W trakcie realizacji budżetu roku 2014 dokonuje się:

I.zmniejszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 1dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł.

Dochody zmniejsza się w związku z przysługującą w ramach programu „Rodzina 3+” bonifikatą w opłatach

za pobyt dzieci w Żłobku. Następuje także zmniejszenie rezerwy celowej zaplanowanej na realizację

powyższego programu.

II.zwiększenia,zgodnie z załącznikiem Nr 2dochodów i wydatków o kwotę 541 300 zł.

Powyższe zwiększenia związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podatku

leśnego i od nieruchomości stanowiących własność gminy.

III.przesunięćw planiewydatkówkwoty 4 888 783 w celu zabezpieczenia środków na:

1. odszkodowanie za grunt wydzielony pod drogi, który w wyniku scalenia i podziału przeszedł z mocy prawa na własność Gminy – kwota 45 000 zł;

2. realizację, na drogach powiatowych poniższych zadań inwestycyjnych:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Karczewskiej, Hożej i Andriollego do Powstańców Warszawy              - kwota 1 000 000 zł,

- poprawa bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych na drogach powiatowych – kwota              450 000 zł,

- budowa Staszica od ronda do ronda - droga powiatowa – kwota 500 000 zł,

3. pokrycie kosztów realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Andriollego od ul. Powstańców Warszawy do Społem – kwota 1 500 000 zł,

- budowa ul. Łąkowej Etap I - projekt i wykonanie włączeń do sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym – kwota 660 000 zł (zmiana nazwy zadania),

- budowa Staszica od ronda do ronda - droga miejska              - kwota 500 000 zł,

4. pokrycie kosztów aktu notarialnego zamiany nieruchomości – kwota 3 000 zł;

5. pokrycie kosztów wyżywienia uczniów korzystających z bonifikaty w opłatach za wyżywienie w

ramach programu „Rodzina 3+” – kwota 180 000 zł;

6. wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu współfinansowanego z EFS „Uwierz w siebie

– Ty też potrafisz” – kwota 783 zł;

7. realizację nowego zadani inwestycyjnego pn.: projekty oświetleń na ulicach miejskich – kwota

50 000 zł.

Ponadto w załączniku  Nr 3 Plan wydatków majątkowych na 2014 rok”w kolumnie 10 następuje zmiana jednostki realizującej:

1.„adaptacja sal w SP 9”– realizacja przez Szkołę Podstawą Nr 9

2.„budowa kompleksu sportowego w GM Nr 4”– realizacja przez Gimnazjum Nr 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »