| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7 , art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie Jeziory na lata 2015 - 2018, zgodnie załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2018, zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2014 - 2017 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2014 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Janasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2015
Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2015-2018

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2015
Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018

kwoty w

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »