| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miasta Mława

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się liczbę 65 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Ustala się liczbę 20 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2.

Miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży mogą być usytuowane, w odległości nie mniejszej niż 40 m od:

1. szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych;

2. obiektów sakralnych.

§ 3.

1. Odległość, o której mowa w § 2 jest mierzona od ściany budynku, w którym znajduje się lokal, gdzie prowadzona jest sprzedaż alkoholu, do ściany budynku lub obiektu wymienionego w § 2.

2. Odległość mierzona jest ciągami komunikacyjnymi, przeznaczonymi dla ruchu pieszych, będącymi najkrótszą drogą dojścia do budynku lub obiektu wymienionego w § 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 5.

Traci moc:

1. Uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mławy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Uchwała Nr V/40/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Mławy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia, poza miejscem sprzedaży, oraz w miejscu sprzedaży.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Leszek Ośliźlok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »