| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przyjmując stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych z uwzględnieniem:

1) gospodarstwa domowe jednoosobowe,

2) gospodarstwa domowe dwuosobowe,

3) gospodarstwa domowe trzyosobowe,

4) gospodarstwa domowe czteroosobowe,

5) gospodarstwa domowe pięcioosobowe,

6) gospodarstwa domowe sześcioosobowe i większe.

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub
rozumie się właściciela nieruchomości, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące.

§ 2.

1. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 5,20 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 9,80zł. od jednego gospodarstwa domowego,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 13,80zł. od jednego gospodarstwa domowego,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 17,25 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 20,15zł. od jednego gospodarstwa domowego,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego 22,45zł od jednego gospodarstwa domowego.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego 10,35 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego 19,55 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego 27,60 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego 34,50 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego 40,25 zł. od jednego gospodarstwa domowego,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego 44,85zł od jednego gospodarstwa domowego.

§ 3.

1. Ustala się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 L - 11,50 zł.,

2) pojemnik 240 L - 23,00 zł.,

3) pojemnik 1100 L - 80,50 zł.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) pojemnik lub worek o pojemności 120 L - 17,25 zł.,

2) pojemnik 240 L - 34,50 zł.,

3) pojemnik 1100 L - 115,00 zł.,

4) pojemnik 5 m3 - 437,00 zł.,

5) pojemnik 6,5 m3 - 621,00 zł.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2.

4. Postanowienia ust. 1 - 3 nie dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

5. Ustala się ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 69,00 zł.

6. Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 103,50 zł.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XXXVI/278/2013 z 6 czerwca 2013 r.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku


Andrzej Wydra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »