reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 78/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w paragrafie 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości9,00zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpadyzbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości18,00zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpadynie sązbierane i odbierane w sposób selektywny

§ 3.

1. Ustala się miesięczną stawkę za pojemnik o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalnesą zbierane i odbieranew sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności do 0,12 m3- w wysokości 17,00 zł.

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3- w wysokości 25,00 zł.

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3- w wysokości 55,00 zł.

4) za pojemnik o pojemności 2,5 m3- w wysokości 150,00 zł.

5) za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 250,00 zł

6) za kontener o pojemności 7,0 m3- w wysokości 400,00 zł

7) za kontener o pojemności 10 m3- w wysokości 800,00 zł

2. Ustala się miesięczną stawkę za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalneniesą zbierane i odbieranew sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności do 0,12 m3. - w wysokości 25,00 zł.

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3- w wysokości 38,00 zł.

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3- w wysokości 90,00 zł.

4) za pojemnik o pojemności 2,5 m3- w wysokości 240,00 zł.

5) za kontener o pojemności 5,0 m3- w wysokości 375,00 zł

6) za kontener o pojemności 7,0 m3- w wysokości 600,00 zł

7) za kontener o pojemności 10 m3- w wysokości 1.200,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 5.

Tracą moc: uchwała Nr 563/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno oraz uchwała Nr 905/IN/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5179).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama