| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1370/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 5 436

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4 480

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

4 480

§

4301

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3 980

§

4411

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

500

Dział

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

956

Rozdz.

85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

956

§

3240

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

956

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę 5 436

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 436

Rozdz.

80110

GIMNAZJA

5 436

§

4211

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

122

§

4241

ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK

262

§

4421

PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

3 732

§

4431

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

70

§

4701

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

1 250

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Piotr Obłoza


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

Po rozliczeniu ostatniego wyjazdu w ramach projektu Comenius w Gimnazjum w Zalesiu Górnym konieczne okazało się przesunięcie wydatków w wysokości 4 480 zł związane z międzynarodowym spotkaniem podsumowującym projekt. Przesunięte środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji oraz udziału młodzieży w tym spotkaniu.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków projektu Comenius o kwotę 956 zł. Wynika to z faktu, iż kwota zaplanowana w budżecie na rok 2014 była wyższa w stosunku do planu trzyletniego.

Nadwyżka środków przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »