| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 352/XLIV/14 Rady Miejskiej w Żurominie

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z poźń. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą 37 594 517,92 zł w tym: dochody bieżące 36 443 198,66zl, dochody majątkowe 1 151 319,26 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2014 po dokonanych zmianach wynoszą 40 473 577,05 zł w tym: wydatki bieżące - 34 770 208,59zł wydatki majątkowe -5 703 368,46 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 299 014 zł,

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 650 000zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2014rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2014rok nieobjęte wieloletnią prognoza finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 rok po dokonanych zmianach wynoszą 5 083 550,54 zł.

§ 6. Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Dokonać zmian w wydatkach na 2014 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 233 902 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


lic. Barbara Michalska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 352/XLIV/14
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 9 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik Nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »