| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 24.V.2015 Rady Gminy Wiązowna

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2013 r, poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla nieruchomości, na terenie których zamieszkują mieszkańcy, uzależnionej od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 27 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 43.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna.

Przewodnicząca Rady


Renata Falińska


Uzasadnienie

Z dniem 1 lutego 2015 roku zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zmianie uległa treść przepisu art. 6k w/w ustawy, na mocy którego Rada Gminy Wiązowna uchwałą Nr 43.LIII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 kwietnia 2014 roku ustaliła obowiązujące jak dotąd stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Wiązowna.

Brak jest w obecnym stanie prawnym możliwości różnicowania stawek opłaty wg kryteriów liczby osób w gospodarstwie domowym i wielodzietności oraz liczby osób w gospodarstwie domowym i osiągniętego wieku.

Przewodnicząca Rady


Renata Falińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »